Ollantaytambo, Peru.  35mm film, 2014.

Ollantaytambo, Peru. 35mm film, 2014.

 Ollantaytambo, Peru.  35mm film, 2014.

Ollantaytambo, Peru. 35mm film, 2014.

 Chivay, Peru.  35mm film, 2014.

Chivay, Peru. 35mm film, 2014.

 Ollantaytambo, Peru.  35mm film, 2014.

Ollantaytambo, Peru. 35mm film, 2014.

 Chivay, Peru.  35mm film, 2014.

Chivay, Peru. 35mm film, 2014.

 Santa Teresa, Peru.  35mm film, 2014.

Santa Teresa, Peru. 35mm film, 2014.

 Ollantaytambo, Peru.  35mm film, 2014.

Ollantaytambo, Peru. 35mm film, 2014.

 Lima, Peru.  35mm film, 2014.

Lima, Peru. 35mm film, 2014.

 Lutsen, Minnesota.  35mm film, 2013.

Lutsen, Minnesota. 35mm film, 2013.

 Lutsen, Minnesota.  35mm film, 2013.

Lutsen, Minnesota. 35mm film, 2013.

 Lutsen, Minnesota.  35mm film, 2013.

Lutsen, Minnesota. 35mm film, 2013.

 Lutsen, Minnesota.  35mm film, 2013.

Lutsen, Minnesota. 35mm film, 2013.

 The Burren, Ireland. 35mm film, 2012.

The Burren, Ireland. 35mm film, 2012.

  Aran Islands, Ireland.  35mm film, 2012.

Aran Islands, Ireland. 35mm film, 2012.

 Aran Islands, Ireland.  35mm film, 2012.

Aran Islands, Ireland. 35mm film, 2012.

  The Burren, Ireland.  35mm film, 2012.

The Burren, Ireland. 35mm film, 2012.

 Aran Islands, Ireland.  35mm film, 2012.

Aran Islands, Ireland. 35mm film, 2012.

 Aran Islands, Ireland.  35mm film, 2012.

Aran Islands, Ireland. 35mm film, 2012.

 The Burren, Ireland.  35mm film, 2012.

The Burren, Ireland. 35mm film, 2012.

 Acadia, Maine. 35mm film, 2011.

Acadia, Maine. 35mm film, 2011.

 Acadia, Maine.  35mm film, 2011.

Acadia, Maine. 35mm film, 2011.

 Acadia, Maine.  35mm film, 2011.

Acadia, Maine. 35mm film, 2011.

 Acadia, Maine.  35mm film, 2011.

Acadia, Maine. 35mm film, 2011.

 Acadia, Maine.  35mm film, 2011.

Acadia, Maine. 35mm film, 2011.

 Ollantaytambo, Peru.  35mm film, 2014.
 Ollantaytambo, Peru.  35mm film, 2014.
 Chivay, Peru.  35mm film, 2014.
 Ollantaytambo, Peru.  35mm film, 2014.
 Chivay, Peru.  35mm film, 2014.
 Santa Teresa, Peru.  35mm film, 2014.
 Ollantaytambo, Peru.  35mm film, 2014.
 Lima, Peru.  35mm film, 2014.
 Lutsen, Minnesota.  35mm film, 2013.
 Lutsen, Minnesota.  35mm film, 2013.
 Lutsen, Minnesota.  35mm film, 2013.
 Lutsen, Minnesota.  35mm film, 2013.
 The Burren, Ireland. 35mm film, 2012.
  Aran Islands, Ireland.  35mm film, 2012.
 Aran Islands, Ireland.  35mm film, 2012.
  The Burren, Ireland.  35mm film, 2012.
 Aran Islands, Ireland.  35mm film, 2012.
 Aran Islands, Ireland.  35mm film, 2012.
 The Burren, Ireland.  35mm film, 2012.
 Acadia, Maine. 35mm film, 2011.
 Acadia, Maine.  35mm film, 2011.
 Acadia, Maine.  35mm film, 2011.
 Acadia, Maine.  35mm film, 2011.
 Acadia, Maine.  35mm film, 2011.

Ollantaytambo, Peru. 35mm film, 2014.

Ollantaytambo, Peru. 35mm film, 2014.

Chivay, Peru. 35mm film, 2014.

Ollantaytambo, Peru. 35mm film, 2014.

Chivay, Peru. 35mm film, 2014.

Santa Teresa, Peru. 35mm film, 2014.

Ollantaytambo, Peru. 35mm film, 2014.

Lima, Peru. 35mm film, 2014.

Lutsen, Minnesota. 35mm film, 2013.

Lutsen, Minnesota. 35mm film, 2013.

Lutsen, Minnesota. 35mm film, 2013.

Lutsen, Minnesota. 35mm film, 2013.

The Burren, Ireland. 35mm film, 2012.

Aran Islands, Ireland. 35mm film, 2012.

Aran Islands, Ireland. 35mm film, 2012.

The Burren, Ireland. 35mm film, 2012.

Aran Islands, Ireland. 35mm film, 2012.

Aran Islands, Ireland. 35mm film, 2012.

The Burren, Ireland. 35mm film, 2012.

Acadia, Maine. 35mm film, 2011.

Acadia, Maine. 35mm film, 2011.

Acadia, Maine. 35mm film, 2011.

Acadia, Maine. 35mm film, 2011.

Acadia, Maine. 35mm film, 2011.

show thumbnails